Använd kompressor som energikälla

En kompressor används ofta i verkstäder, fabriker och industrier som energikälla. Det finns flera olika varianter av hydrauliska kompressorer, exempelvis tryckluftskompressor och skruvkompressor. En tryckluftskompressor är en bra investering för dig som driver verkstad eller industri. Det är den vanligaste och populäraste energikällan idag och en smart lösning för ditt företag. En hydraulisk kompressor med tryckluft är enkla att använda, har effektiv ljuddämpning som skyddar arbetarnas hörsel och kan placeras rätt på golvet utan någon annan anordning.

De kompressorer du hittar hos Servi Teknik AB garanterar hög kvalitet och är enkla att använda och att installera. En tryckluftskompressorerna minskar bruket av olja effektivt med hjälp av ett oljesepareringssystem vilket gör att du samtidigt hjälper till att spara på miljön. Tryckluften som pumpas in i systemet rengörs på ett skonsamt och effektivt sätt.

Olika typer av kompressorer

En annan kompressor man kan använda som energikälla till sin industri är skruvkompressorer. Dessa har två motorer som drivs mot varandra. Motorerna kallas också för hanar och honor.
Det finns fasta och variabla hastigheter som fungerar på olika sätt. Den fasta hastigheten är enkel att förstå sig på. Det ger ett konstant lufttryck hela tiden och har ett påslaget och ett avslaget läge. En fast hastighet är smart att använda när uttaget hela tiden ligger på samma nivå.

Den variabla hastigheten är en smart och kanske mer användbar metod. Då varierar kompressorn lufttrycket med exempelvis en så kallad frekvensomvandlare. En kompressor med variabel hastighet är effektiv och pålitlig och anpassar automatiskt trycket allt eftersom behovet ökar eller minskar. En annan fördel med en kompressorer som har varierande lufttryck är att den hjälper till att spara energi.