Garage och industriportar för industrier

När du ska renovera eller bygga ett nytt garage nuförtiden så är det allra vanligaste valet utav garageport just takskjutport, även kallat garageskjutportar, beroende på om vilket slags garage eller förvaringsutrymme för motorfordon eller byggnad just du bygger. Som man kan höra på namnen är industriportar ​​mer till för större lastbilar och stora industribyggnader, medan takskjutportar är bättre anpassade för mindre byggnader och personbilar som man har i det vanliga hemmet.

Den största fördelen med att använda sig av takskjutport eller industriport är att du med denna metod får en smidig lösning då man kan öppna dörrarna med enbart ett knapptryck då din takskjutport är styrd utav en motor, och den är samtidigt designad för att ta så lite utrymme som möjligt för att du ska få plats till annat viktigt i ditt garage eller förvaringsutrymme.

Dessa industriportar och takskjutportar är tillverkade i material så som trä, stål och aluminium, tillverkningsmaterial beror på vilket slags bygge du avser att använda din takskjutport till och vilket utseende och funktion du önskar att denna ska ha. Väljer man att ha trä som huvudsakliga uppbyggnadsmaterial så kommer din takskjutport ändå ha en stomme utav aluminium för att få bästa möjliga funktion och hållbarhet.

Priset på en garageskjutport kan ligga på priser allt emellan 5000 till 50 000 kronor, detta beroende på vilket material du väljer, hur stor takskjutporten behöver vara, vilken slags belysning och vilket låssystem som du väljer att installera.

Om du nu har bestämt dig för att bygga in en takskjutport eller industriport så är det som privatperson bäst att få rådgivning om vad som passar dig bäst utav en leverantör eller installatör som är specialiserade på detta område, då får du alltid bäst design, material och pris.